Telenor - Dobre stvari

Aktiviranje Telenor KLIK usluge možete inicirati:
 
  • Besplatno u okviru servisa “Moj Meni” pozivom na broj *111#,
  • Putem aplikacije 111 Meni
  • Na mobilnom portalu m.dobrestvari.rs